6/22/2012

Bašta u junu i prve ruže

CoreopsisLadolež

Cveće oko poštanskog sandučeta... u sredini cinije (lepi Gliša), okolo muškatlovi, kadivice i alisum


Bašta za leptire se polako puni cvećem

Moje prve ruže u bašti - Gertrude Jekyll (David Austen ruže)

Gertrude Jekyll nakon kiše

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...